10. sven andersson

59 år, Fil mag, Varberg.

 

”Jag har varit ordinarie ledamot av kommunfullmäktige, och kultur- och fritidsnämnden i Varberg sedan 2002. Som moderat tycker jag att det är viktigt med ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud i hela kommunen, vilket också våra satsningar visar. Dessutom tycket jag att det är viktigt med ett gott samarbete med kultur- och fritidslivet aktörer, eftersom vi moderater uppskattar allt det arbete som de gör för kommunens invånare.”