14. andreas björklund

43 år, Civilekonom, Varberg.

 

Din lokalpolitiker – mitt fokus:

Företagande –
Kommunen ska vara till för företagen, ambitionen måste alltid vara att göra det så enkelt som möjligt för människor att starta, bygga och utveckla sina verksamheter. 4 av 5 jobb skapas av småföretagare. Grundpelarna för vårt samhälle och vår välfärd.

Trygghet –   

Arbeta för att förebygga våld i nära relationer, alla människor måste kunna känna sig trygga med att det finns stöd och hjälp vid behov.

Vård –
Arbeta för att utveckla den nära vården, att göra samarbetet mellan kommun och region ännu bättre. En av våra viktigaste uppgifter att se till att människor snabbt får tillgång till den vård och hjälp de behöver.

Byggnation –
Vi behöver en ordentlig dialog om förtätningen av vår stad, och jag vill verka för att den blir så bredd som möjligt. Staden och kommunen växer, och vi behöver fortsatt se över möjligheterna för människor att förverkliga sina drömmar, att kunna bo och verka i hela kommunen.

Läs mer och följ mig på:

Facebook: Andreas Björklund – din lokalpolitiker
Mail: andreas.bjorklund@varbergsmoderaterna.se