15. Thom Ericsson

35 år, Entreprenör, Varberg.

 

Jobb och företagande skall uppskattas
mer och beskattas mindre!

JOBB OCH FÖRETAGANDE
Allt börjar med företagande, här skapas jobben och jobb genererar pengar till välfärden. Jobb och företagande skall uppskattas mer och beskattas mindre! Lägre skatt för den som arbetar och har arbetat.

Mer samverkan mellan skolan och näringslivet, tidiga kontakter mellan elever i skolan och arbetsgivare.

Mer av lärlingsplatser och praktik – lära sig jobbet på jobbet!

SVERIGES BÄSTA SKOLA

Inga mål är för höga för skolan!

Vi i Varberg skall ha landets bästa skolor. Mer personal  i skolan så att läraren kan vara lärare. Ordning och reda är en förutsättning för att få framgångsrika elever med goda resultat. Valfrihet är en rättighet, föräldrar vet bäst i vilken förskola eller skola barnen skall gå – mer valfrihet i hela kommunen.

FLER SYNLIGA POLISER

Vi måste upprätthålla tryggheten och minimera vardagsbrotten. Ett närmare samarbete mellan polisen, kommunen, föreningslivet och övriga civilsamhället ger ökade möjligheter till ett tryggt och säkert samhälle. Jag vill se fler patrullerande poliser på stan och i våra landsbygdssamhällen.

FÖRENINGAR BYGGER LANDSBYGDEN

Mer stöttning till det livsviktiga föreningslivet, särskilt föreningslivet på landsbygden.

Exempelvis vill jag se en snabb väg in i kommunen i form av en föreningslots.