16. Annsofi Aurell

72 år, Leg.sjukgymnast, Varberg.

 

”Jag värnar den individuella friheten och vill arbeta för att alla medborgare i Varberg skall kunna utvecklas och  uppnå sina drömmar. Jag vill verka för att projekt, såväl stora som små, blir verklighet när människor anstränger sig,  både som anställda och som egenföretagare.

Lokalsamhället skall stå starkt, för att kunna ge stöd och hjälp när så behövs.

Stadsutveckling och kultur skall ge oss ett Varberg där vi är trygga och känner framtidstro och glädje.
Bostäder liksom utrymmet mellan husen skall, om jag får förnyat förtroende som ordförande för  Varbergs Bostad, nyproduceras och äldre fastigheter fortsatt underhållas på ett klokt och kostnadseffektivt sätt.

Jag är som person öppen,flexibel och lösningsorienterad. Jag tror på Varberg som Västkustens kreativa mittpunkt och vill verka för att rättigheter, skyldigheter, möjligheter skall vara lika för alla i livets olika skeden.”