17. Tomas Ödeslätt

66 år, Civilekonom, Åskloster.