18. Göran Dahl

71 år, Pensionär, Varberg.

 

Jag har under senaste mandatperioden förtroendet att sitta i
Servicenämnden och dess arbetsutskott. Jag verkar också som ersättare i
Lokala säkerhetsnämnden för Ringhals kärnkraftverk

Jag söker fortsatt förtroende att jobba med:

  • Förbättrad service och bra bemötande från kommunens sida gentemot medborgarna och företag.
  • Infrastrukturfrågor, miljö och energi.
  • Fortsatta satsningar för att underlätta hållbart resande med cykel och kollektivtrafik.