19. Arne Kastberg

72 år, Ingenjör, Varberg.

 

”Som småföretagare i Varberg  i mer än 45 år värnar jag om näringslivet. Ett blomstrande näringsliv ger skatteintäkter till kommunen som gör att kommunen har ekonomi för vård , skola och omsorg.”