27. Eva Gullberg

61 år, HR-specialist, Träslövsläge.

”Jag är övertygad om att man får bra kvalitet i den offentliga sektorn om medarbetarna har goda arbetsvillkor och kan känna sig stolta över sitt jobb och sin arbetsplats. Därför vill jag verka för god bemanning och goda arbetsvillkor. Låt personalen arbeta med det man är utbildad för och dra ner på dokumentationshysterin.

Jag brinner också för att vi ska behålla vårt vackra Varberg med stadens karaktäristiska årsringar. En vacker stad är attraktiv för oss invånare och gör att fler vill komma hit och få vårt näringsliv att blomstra.”