40. Yvette Diáz

45 år, kockerska, Veddige.

”Valfrihet att bestämma över sitt eget liv, landsbygdsfrågor och att underlätta för företagande i hela kommunen är frågor jag vill lyfta. Det ska vara möjligt att bo och verka i hela kommunen.”