55. Birgit Hagebrand Lindblom

70 år, Pensionär, Varberg.