7. PETER SJÖHOLM

61 år ,företagare, Rolfstorp.

 

”Jag har under två mandatperioder haft förmånen att sitta som ordförande i Varberg och Falkenbergs gemensamma Vatten och Avfallsbolag, Vivab.
Under dessa år har jag lärt mig att samarbete är av största vikt när det gäller drift av den här typen av bolag.
Små bolag och förvaltningar i kommuner med under 50 000 invånare har stora problem att klara sina uppgifter. Framgångsfaktorerna med att driva samverkan mellan kommunerna är Vivab ett tydligt och bra bevis på, och det ska vi fortsätta med att utveckla.
Jag söker förnyat förtroende för att inför framtiden säkerställa och utveckla tillgången på rent och säkert vatten, det är betydelsefullt för oss Moderater.
Detta är viktigt för mig:
Lika för alla, Rättigheter, Skyldigheter och Möjligheter. ”