9. Hanna netterberg

35 år, Planeringscontroller, Derome.