9. Ulrika ericsson

52 år, Projektledare, Varberg.

 

”Har under de senaste åren haft förtroendet att vara med i Byggnadsnämnden och dess arbetsutskott. Bostäder är något som engagerar och leder till många bra diskussioner och idéutbyten. Bostäder behövs i en växande kommun, och vi har tur, vi är en växande kommun. Många vill komma och bo och verka här och det ger möjligheter till    ständig utveckling. En utveckling som inte alltid är lätt för alla. Med nybyggnationer kommer en tvekan, fundering om detta var bra eller inte.
En utveckling med något tätare byggnation på de platser som tål det, nya årsringar runt staden och serviceorterna är naturligt och ett steg i rätt riktning för en växande kommun. För med fler bostäder kommer fler invånare att lägga grunden för den fortsatta utvecklingen för skolan, äldreomsorgen mm och i att vara en välmående kommun som vinner priser i att vara Bra att bo i, Superkommun m.fl.”

Du når mig lättast på ulrika.ericsson@moderaterna.se