Vill du engagera dig i moderaterna?

Kontakta:

Hanna Netterberg

Kretsordförande, moderaterna i Varberg.

Mail: hanna.netterberg@varberg.se

Har du frågor eller synpunkter på moderaternas politik i Varberg?

Kontakta:

Ann Charlotte Stenkil

Kommunstyrelsens ordförande, Varberg.

Mail: ann-charlotte.olsson.stenkil@varberg.se