Vill du engagera dig i moderaterna?

 

Kontakta:

Håkan Gullberg 

Kretsordförande, moderaterna i Varberg

Telefon: 0763-425328

Mail: hakan.r.gullberg@gmail.com

 

 

 

Har du frågor eller synpunkter på moderaternas politik i Varberg?

Kontakta:

Ann-Charlotte Stenkil

Kommunstyrelsens ordförande, Varberg

Mail: ann-charlotte.olsson.stenkil@varberg.se