Varberg

Vi moderater är stolta över Varberg. Vi arbetar för Varbergs bästa och vill utgöra ett politiskt ledarskap som på allvar ser hela Varberg och står på Varbergbornas sida. I 20 år har vi tagit ansvar för Varbergs utveckling. Ekonomi i balans, låg skatt och kvalitet i vår välfärd som har prisats. Med samarbete, nyfikenhet, ansvar för ekonomin och ett tydligt fokus mot välfärdens kärna är vi stolta över vårt bidrag till vad Varberg är idag. Men vi vet också att Varberg har mer att ge.

Inför nästa mandatperiod är vår ambition att fortsätta utveckla Varberg och göra livet lättare för oss som bor här. Vi vill särskilt prioritera två områden:

Tryggheten och skolan.

Vägen dit går genom ordning och reda i ekonomin. Vi är glada över att den otrygghet som tyvärr brett ut sig i andra delar av Sverige inte på allvar har fått fäste i Varberg. Samtidigt kan tryggheten inte tas för given. Vi kommer att ta krafttag för att Varberg ska vara en trygg kommun för alla som bor här – det handlar såväl om att välfärden för våra unga och seniorer ska hålla högsta kvalitet som att förebygga och möta problem kopplade till utanförskap och bristande integration. Varbergs skolresultat ska ligga i topp i landet, det är den viktigaste investeringen vi kan göra i framtiden. Vi vill utvärderas utifrån vår förmåga att ta ansvar för ekonomin, hålla Varberg tryggt och leverera goda resultat i våra skolor.

Med Moderaterna ska du veta vad du får.

Vi tror inte på en valrörelse där allt lovas åt alla och där skattepengar lovas vilt. Det kostar än det smakar och lämnar vanliga Varbergsbor kvar med en försämrad vardagsekonomi. Det vore att chansa med Varbergs utveckling. Vi tror istället på att fortsätta rusta ekonomin stark och att prioritera tryggheten och skolan. Varberg ska vara en attraktiv plats för människor i livets alla skeden.