1. Ann-Charlotte Stenkil

64 år, Civilekonom, Varberg.

 

”Jag har varit politiskt aktiv i arton år, och varit ledamot i Kommunstyrelsen under tolv av de åren.

Sedan 2014 är jag Kommunstyrelsens ordförande vilket är mycket givande med tanke på helhetsansvaret.

Dessförinnan har jag varit ordförande i såväl Varberg Energi som Hamn- och gatunämnden.

Med samarbete, nyfikenhet, ansvar för ekonomin och ett tydligt framtidsfokus, vill jag verka för ett ännu bättre Varberg, såväl stad och landsbygd!

Med bibehållen hög kvalitet inom såväl skola som omsorg, vill jag bidra till ett Varberg som växer och utvecklas väl och fortsatt lever upp till erhållna utmärkelser under 2018:

Årets Superkommun, Årets Gröna kommun och Bäst att Bo! ”