Företagande

Företagen är grunden till vårt välstånd. Svenskt småföretagande är Sveriges jobbmotor – fyra av fem jobb skapas i småföretag. Därför ska de också ha goda villkor och rimliga krav. Det behöver bli lättare och mer gynnsamt att driva företag i Sverige.

Det svenska företagsklimatet har tydliga brister. Höga skatter, krångliga tillståndsprocesser och byråkrati sätter käppar i hjulet för tillväxt och innovation.

Socialdemokraterna misslyckades under sitt regeringsinnehav med grunderna för ett gott företagsklimat. Den socialdemokratiska regeringen äventyrade Sveriges stabila elproduktion, drev en aggressiv skattehöjaragenda och förvärrade bostadsbristen. Den moderatledda regeringen värdesätter företagen och skapar rätt förutsättningar för företag att skapas och växa.

Moderaterna vill bygga ett land där ett fritt näringsliv skapar ett välstånd som kommer alla till del. Där det är lätt att göra rätt – för att en tredjedel av regelkrånglet tagits bort. Där du som vill anställa har möjlighet att hitta rätt kompetens inom Sveriges gränser – men den som rekryterat utländsk spetskompetens inte behöver oroa sig för orättvisa kompetensutvisningar.

Villkoren för att starta, växa och expandera behöver vara goda för att fler ska våga lämna trygga och välbetalda jobb för att starta företag. Ska det ske måste skattesystemet bli enklare, och bolags-, kunskaps- och kapitalskatter vara konkurrenskraftiga och uppmuntra till investeringar i Sverige.

Moderaterna vill:

 • Förenkla och förkorta tillståndsprocesser samt minska byråkratin för företagare – politiken ska tydligt styra mot minskad administrativ börda och minskade kostnader.
 • Möjliggöra för fler företag att kunna använda sig av reglerna för personaloptioner, förenklade 3:12-regler samt forskningsavdrag.
 • Värna konkurrenskraftiga företagsskatter och kapitalskatter samt stärka kompetensförsörjningen.
 • Arbeta för att korta myndigheternas handläggningstider.

Bara Moderaterna har en politik för att skydda företagare från brott

Företagare är många gånger måltavla för de kriminella gängens systemhotande angrepp. Det är ett grundläggande politiskt ansvar att rättsstaten finns där med sin fulla kraft när företagare blir utsatta för brott. Idag uppgår de belopp som företag lägger på att skydda sina verksamheter från kriminalitet till mycket höga summor: i praktiken tvingas man betala en extra skatt för ett skydd man borde kunna lita på att det offentliga tillhandahåller.

Sverige har blivit hårt drabbat av utländska stöldligor som plockar på sig bilar, jordbruksmaskiner och båtmotorer. Och var femte företagare som drabbats av kriminalitet överväger att lägga ner sitt företag på grund av brottsligheten.

Så här kan det inte fortsätta. Den otrygghet som idag drabbar Sveriges näringsliv är inte bara ett oacceptabelt övergrepp på den enskilde företagaren – det är ett hot mot hela landets välstånd.

Moderaterna kommer att:

 • Ta krafttag mot de utländska stöldligorna, med bl. a rejäla straffskärpningar, fler utvisningar och stora satsningar och ökade befogenheter för tullen
 • Ge Brå i uppdrag att kartlägga brott mot företag
 • Ge butiksägare rätt att bestämma vem som får vistas i butikslokalen
 • Ge företag som är engagerade i säkerhetskänslig verksamhet bättre stöd från staten att kunna möta cyberattacker, spionage och stöldförsök från främmande makt

Ett energipolitiskt systemskifte

De skenande elpriserna – som till stor del beror på den huvudlösa, rödgröna nedläggningspolitiken – har seglat upp som det kanske enskilt största problemet inte bara för enskilda företagare, utan för hela det svenska näringslivet. Moderaterna har samlat fyra partier för en politik som på både kort och lång sikt kan trygga elförsörjningen, ta svenska hushåll och företag genom den akuta krisen – och itu med de orättvisa skillnaderna mellan norr och syd. ‘

Moderaterna kommer att:

 • Bevara befintlig kärnkraft och skapa trovärdiga förutsättningar för att kunna bygga ny, särskilt på de platser som idag har störst kapacitetsbrister för ett robust elsystem.

För ett starkt företagande i hela landet

För företagare och bönder på landsbygden har den tidigare socialdemokratiska regeringstiden gett en skral politisk skörd. På en sådan politik kan man vare sig bygga ett land eller ett framgångsrikt företag.

En moderatledd regering kommer alltid stå bergfast på småföretagens sida- var man än bor.

Moderaterna kommer att:

 • Avskaffa det generella strandskyddet, öka flexibiliteten genom fler dispensskäl och stärka egendomsskyddet.
 • Låta skogsägarna bestämma över sin skog, även vad gäller bruksmetod, och på riktigt kämpa för svenska intressen i EU.
 • Stärka äganderätten i grundlagen och ha den som utgångspunkt för en ansvarsfull miljöpolitik där vi förvaltar våra naturtillgångar ansvarsfullt, men tillväxtbefrämjande.