Företagarrådet

Moderata företagarrådet i Varbergs huvudsyfte är att underlätta för dig som företagare i din vardag. Vi är måna om företagarnas arbetsvillkor, vi vill att allt ska bli smidigare, enklare och bättre.

Företagarrådet är ett initiativ från Moderaterna som snart finns i landets alla kommuner. I Varberg arbetar rådet tillsammans med flera företagare i bredd där flera företgare från olika branscher finns reprensenterade.

Vi träffas några gånger per år där vi arbetar med olika frågeställningar, frågor som företagarna väljer att ta upp. Syftet är att få reda på hur det är att driva företag i Varberg och hitta förbättringsmöjligheter som kan underlätta för företagarna i det förändringsarbete som ständigt pågår i kommunen. På det politiska planet är syftet att vi vill vara en konstruktiv röst som bygger framåt för att göra vår politik bättre, bl.a. minska regelkrångel. Företagarrådet arbetar inte med enskilda ärenden utan mer allmänpolitiska frågor.

Vill du få mer information eller kontakta Moderaternas Företagarråd i Varberg, maila: foretagarradet@varbergsmoderaterna.se

Ordförande lokalt är Ann-Charlotte Stenkil

Läs mer om Företagarrådet här: https://moderaterna.se/foretagarradet 

Jörgen Warborn sitter med i styrelsen för Moderaternas företagarråd på riksplan, med ansvar för Halland, Jönköping och Europaparlamentet

Kontakt :

jorgen.warborn@europaparl.europa.eu