Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige:

Vi har 13 mandat i kommunfullmäktige. Det praktiska arbetet i kommunfullmäktige sker inom kommunfullmäktigegruppen. Den moderata gruppen leds av Ann-Charlotte Stenkil.

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige:

Ordinarie:

 1. Ann Charlotte Stenkil, Varberg
 2. Peter Sjöholm, Rolfstorp
 3. Hanna Netterberg, Derome
 4. Erland Linjer, Varberg
 5. Micael Åkesson, Stråvalla
 6. Reine Antonér, Trönninge
 7. Anne Tano, Varberg
 8. Ulrika Ericsson, Varberg
 9. Sven Andersson, Varberg
 10. Nevrie B Suleyman, Bläshammar
 11. Andreas Björklund, Varberg
 12. Gösta Bergenheim, Varberg
 13. Hannah Björnerhag, Varberg