3. Hanna netterberg

35 år, Planeringscontroller, Derome.

 

” Allting börjar i skolan. I Varberg är vi topp tio av landets skolkommuner. Jag vill vara med och fortsätta driva den skolutveckling där varje barn/elev ska ha möjlighet att nå sin fulla potential. Ledarskapet i klassrummet måste förstärkas och vi satsar på att bibehålla den höga nivå av utbildad personal samt att stärka Varbergs kommun som en attraktiv arbetsgivare. Förskolan och skolan ska genomsyras av trygghet och studiero. Ett förslag som vi moderater driver är daglig fysisk aktivitet i skolan som kan bidra till ökade kunskapsmål och minskad psykisk ohälsa. ”