maj 3, 2024

Inbjudan till möte med det Moderata Företagarrådet i Varberg

Näringslivets roll i den framtida beredskapsplaneringen

Sverige och världen befinner sig numera i ett nytt och mycket osäkert säkerhetsläge.

Vikten av att involvera näringslivet som en avgörande resurs i detta arbete lyfts fram alltmer i debatten men vad innebär det egentligen konkret för det lokala näringslivet?

Denna fråga och andra frågor relaterade till detta hoppas vi kunna ge svar på och vi har därför bjudit in några sakkunniga personer som delar med sig av sina erfarenheter. Frågor om krigsplacering av personal och vilka företag som ingår i försvarsplaneringen är det många undrar över. Hur förhindrar vi IT attacker och andra intrång i fredstid och vid ett skymningsläge hoppas vi kunna reda ut under kvällen.

Inbjudan vänder sig till dig som driver företag eller är allmänt intresserad av säkerhetspolitik och försvarsfrågor.

Måndagen den 3 juni kl 18.00 träffas vi på Solviken Konferens i Apelviken. Vi bjuder på lite enklare förtäring och dryck. Meddela oss namn/företag. Anmälan sker till varberg@moderaterna.se senast den 29 maj. Antalet platser är begränsat.

Du kommer få träffa sakkunniga som berättar mer om sina visioner kring om samverkan kan ske mellan det offentliga och privata för att skapa ett motståndskraftigare Sverige.

  • Lars Püss, riksdagsledamot (m) och ledamot i försvarsutskottet
  • Carl Bartler, kommundirektör i Varberg
  • Christian Lundin, beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Halland
  • Pelle Höckerbo och Kristoffer Eriksson på Outmeals AB, ett företag verksamt inomkrislogistik av förnödenheter
  • Fredrik Gustavsson, avdelningschef IT säkerhet, Region HallandModerator är Elisabet Babic, ordförande i Moderaternas företagarråd i Halland.Varberg i maj 2024MODERATERNAS FÖRETAGARRÅD I VARBERGArne Kastberg Håkan Gullberg Ordförande Ledamot

Ta ställning och dela artikeln