Landsbygdsgruppen

Vi vill värna landsbygden i Varbergs kommun. För att få ett helhetsgrepp så valde vi att skapa en landsbygdsgrupp, ett forum för Moderaterna att diskutera och belysa landsbygdsfrågor. Gruppen består utav ett nätverk av våra medlemmar utanför själva centralorten. Varberg ska bli Västkustens kreativa mittpunkt. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Naturligtvis måste landsbygden få stort utrymme i utvecklingen utav vår kommun för att kunna uppfylla vår vision.

Landsbygdsgruppen har besökt flertalet föreningar och organisationer runt om i kommunen, och träffas kontinuerligt för att diskutera besök och för att planera nya. Rapportering sker till den moderata kommunfullmäktigegruppen så att alla företrädare för Moderaterna blir delaktiga i utvecklingen av vår politik, men ansvaret ligger först och främst hos våra medlemmar som bor utanför centralorten.

Ordförande och kontaktperson för landsbygdsgruppen är Yvette Diáz.

Om ni vill ha ett besökt hos er förening eller funderar över något, kontakta oss på: landsbygdsgruppen@varbergsmoderaterna.se.