Ann-Charlotte Stenkil

Kommunstyrelsens Ordförande,

Jag har varit politiskt aktiv i arton år, och varit ledamot i Kommunstyrelsen under tolv av de åren. Sedan 2014 är jag Kommunstyrelsens ordförande vilket är mycket givande med tanke på helhetsansvaret. Med samarbete, nyfikenhet, ansvar för ekonomin och ett tydligt framtidsfokus, vill jag verka för ett ännu bättre Varberg, såväl stad och landsbygd!