Gösta Bergheim

Ordförande Kommunfullmäktige,

Jag är sedan många år engagerad både kommunalt och regionalt. Mycket av detta hänger ihop och är viktigt för invånarna. Varberg och Halland ligger i framkant inom många områden och det är viktigt att det blir så även i fortsättningen. Jag har lång erfarenhet av ledning och styrning inom politiken och jag tror också jag vågar påstå att jag har stora kunskaper inom området. Jag är beredd arbeta hårt för att Varbergs och Hallands utveckling skall fortsätta vara bra. För närvarande ligger mycket av mitt fokus på frågor som rör ledning och styrning, samhällsutveckling, kollektivtrafik och infrastruktur. Jag har under nuvarande mandatperioden förmånen att få vara ordförande i Hallandstrafiken AB, Varbergs Fastighetsbolag, och kommunfullmäktige.