Trygghet

Moderaterna vill se fler lokalpoliser och fler poliser i yttre tjänst

Polisen har en viktig uppgift i att bekämpa gängbrottsligheten och skapa trygghet i lokalsamhällena. Om polisen ska klara av dessa uppdrag behöver man vara lokalt närvarande. Därför vill Moderaterna att en majoritet av ökningen av antalet poliser de kommande åren ska placeras ute i lokalpolisområdena.

Människors trygghet kommer att öka när vi får fler poliser i våra städer och på landsbygden. Moderaterna menar också att antalet poliser i yttre tjänst, det vill säga poliser som arbetar ute på gator och torg, måste bli fler. Moderaterna vill därför ge polisen i uppdrag att se till att fler poliser ska arbeta i yttre tjänst.