VAD HAR VI GJORT?


2018
Årets superkommun ( i stor konkurrens med 135 andra kommuner)
⦁ Åkturen i Åkulla bokskogar startades upp
⦁ Fästningsbadet invigdes
⦁ Nytt tillgänglighetsbad på Barnens badplats
⦁ Förskolan Bumerangen invigdes 120 barn (Brunnsberg)
⦁ Varberg Direkt startades upp – för service till medborgarna och effektivare rutiner
⦁ Barnfestival genomfördes till många ungas glädje
⦁ Ungdomsgården i Bua återinvigdes
⦁ Brunnsparken invigdes efter en rejäl ansiktslyftning
⦁ Invigning av den nya Återvinningscentralen på Holmagärde
⦁ Kv Kilen med sina stubbhus, holkar och insektshotell invigdes (elever Haga designat)

2019
Årets superkommun – igen! Attraktiv arbetsmarknad, hög befolkningstillväxt och goda skolresultat var några faktorer som stack ut
⦁ Tvååkers nya Räddningsstation invigdes
⦁ En av de snabbast växande kommunerna i Sverige ( + 971 personer -2019 64601)
⦁ Bygget av nya Getteröbron startades upp
⦁ Uppstart av Tunnelbygget – Implenia etablerade arbetsplatser i Lassabacka, Järnvägsparken och Breared
⦁ Markanvisningar (13 st) för Västerport Etapp 1 genomfördes – hotellet och tolv lotter (500 bostäder)
⦁ Namntävling genomfördes för den kommande bad och simanläggningen . Det skulle vara ett namn som skulle passa hela anläggningen dvs även ishallen. Namnet blev Pingvinen
⦁ Kungsäters bibliotek öppnade i nya lokaler – ett sk meröppet bibliotek – öppet även när det är obemannat.
⦁ Den nya omklädningsbyggnaden vid Sjöaredsmossens isbana invigdes
⦁ VFAB köpte Åkulla friluftsgård för att säkerställa en framtida fin utveckling
⦁ Linbaneflotten i Åkulla invigdes – med den kan man ta sig till den lilla ön i Yasjön
⦁ Första spadtaget togs för det Särskilda boendet i Träslöv (Midsommargården) – med inriktning demens .
⦁ Mariedalsskolan och Väröbackaskolan förses med moduler – för en bättre miljö
⦁ Tvååker Central Park – ”På spåret” (park, lekplats, pendelparkering)
⦁ Tillgänglighetsbadet på Getterön invigdes
⦁ Ett flertal projekt inom gång- och cykelvägar
⦁ Nya korsningar (ökat flöde och trafiksäkerhet)- ex Sveagatan/Trädlyckevägen/Magasinsgatan och Träslövsvägen/Österängsvägen
⦁ Konvertering av Varbergs gatubelysning till LED (nationellt uppmärksammat) sparat jättemycket el
⦁ Varmbadhuset rustades upp för stora pengar
⦁ Råvattenledningen till Kvarnagårdens vattenverk över Holmagärde slutfördes
⦁ Den sk Tuben färdigställde


2020
⦁ Saneringen av berget under kvarteret Renen (världens djupaste sanering av berg)
⦁ Den 13 meter långa träskulpturen ”En plats att längta till ”stod färdig i Bua
⦁ Påskbergsvallen – numera Varberg Energi Arena- färdigställdes etapp 1 – för att vara godkänd arena för att spela allsvenska matcher
⦁ Pumptracken i Åkulla invigdes
⦁ Lindberga skola erhöll utnämningen Hallands bästa skolrestaurang
⦁ Cykelstråk vid sjukhuset och mellan centrum och Trönninge färdigställs .
⦁ Projektering av ett inre tvärstråk för cyklister mellan Lassabackaområdet och Ranelidsrondellen påbörjas.
⦁ Rondellen vid Läjet står klar ( Västkustvägen/ Strandbackavägen ) cirkulationsplats.
⦁ Tillgänglighetsanpassade badet på Getterön invigs
⦁ Utflyktslekplatsen på Håsten färdigställs
⦁ Byggnation av Veddige mötesplats startas upp


2021

Tvåa i årets superkommun
⦁ Byggstart vattentornet VÅGA
⦁ Midsommargården öppnas
⦁ Silver i Årets superkommun
⦁ Ny hyrcykeltjänst erbjöds
⦁ Varbergs kommun tar sitt första Hållbarhetsbokslut
⦁ Den nya biblioteksbussen börjar rulla
⦁ Klapperstenens förskola i Breared invigs ( i trä) 160 barn
⦁ Stenens förskola i Tvååker invigs (i trä) 160 barn
⦁ Bua förskola invigs
⦁ Pingvinen invigs – med bla 50-metersbassäng, aktivitetsbad med vattenlek och rutschbanor
⦁ Varberg växer-webben lanseras ( för företagare, besökare, invånare – vad som händer)
⦁ Apelviken etapp 1 färdigt. (Norra Europas bästa surfingplats)
⦁ Första lyftet togs för den nya Farehamnen. Lyftet (med kran) genomfördes av entreprenören och tre!! moderata ordförande.
⦁ Beslut om var tågstoppet i Väröbacka skall ligga
⦁ 1261 nya invånare
⦁ 828 nya bostäder färdigställdes (alla former)