Politik som gör skillnad

Samarbete, nyfikenhet, ansvar för ekonomin och ett tydligt fokus mot välfärdens kärna är vi stolta över vårt bidrag till vad Varberg är idag!

Vi moderater är stolta över Varberg.

Vi arbetar för Varbergs bästa och vill utgöra ett politiskt ledarskap som på allvar ser hela Varberg och står på Varbergbornas sida. I 20 år har vi tagit ansvar för Varbergs utveckling. Ekonomi i balans, låg skatt och kvalitet i vår välfärd som har prisats. Med samarbete, nyfikenhet, ansvar för ekonomin och ett tydligt fokus mot välfärdens kärna är vi stolta över vårt bidrag till vad Varberg är idag. Men vi vet också att Varberg har mer att ge.